Ruben MadsenGallupExperten

Vill du veta vad;
• Personal
• Kunder
• Leverantörer
• Ägare
......................... tänker, tycker, önskar, anser och vill engagera sig i?

GallupExperten har de effektiva verktygen!

Ruben Madsen    Centrum   893 99 Ulvöhamn
070 5924492        E-post till GallupExperten